Visie

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Besluitvorming
Het management van bedrijven neemt regelmatig impactvolle beslissingen zonder toetsing van de onderliggende aannames aan marktdata. Door een gebrek aan tijd of beschikbaarheid van de benodigde marktdata wordt dit cruciale onderdeel overgeslagen en wordt de beslissing gebaseerd op ervaring uit het verleden. De kans is groot, dat hierdoor onvoldoende zicht is op (nieuwe) trends die de markt beïnvloeden, het marktpotentieel of concurrentiestrategieën. Dit kan een grote impact kunnen hebben op het al dan niet behalen van de gestelde doelen.
 
Van informatie naar intelligence
RK Intelligence begeleidt organisaties bij het definiëren van de cruciale informatiebehoefte (Key Intelligence TopicS). De informatie die noodzakelijk is voor besluitvorming is vaak (ten dele) al verspreid en ongestructureerd binnen de organisatie aanwezig. RK Intelligence draagt mede zorg voor de benodigde structuur voor de intern aanwezige of extern te vinden informatie. Zelfs in de moeilijke situaties weet RK Intelligence wegen te vinden voor het vinden van de benodigde informatie of manieren om deze te creëren.
 
Deze informatie zal worden geanalyseerd en gerapporteerd ten behoeve van impactvolle beslissingen. Hiermee neemt een bedrijf beter onderbouwde beslissingen voor het bereiken van de gestelde doelen. Dit vormt de basis voor toekomstige groei, creëert een concurrentievoordeel en vergroot de commerciële slagkracht van de organisatie.