RK-INTELLIGENCE

RUUD KOOPMANS

Ruud Koopmans heeft de afgelopen 15 jaar ervaring op het gebied van market intelligence opgedaan bij onder andere Berenschot, KPMG, Teijin Aramid, Nunhems en Dasym. Het is zijn expertise om interne- externe analyses uit te voeren en deze te vertalen in een strategisch of operationeel perspectief of te gebruiken voor business development.

Hij heeft enerzijds gezien, dat bedrijven de komende jaren in toenemende mate behoefte zullen hebben aan market intelligence vanwege de steeds sneller veranderende economie mede door het gebruik van informatietechnologie. Door de inzet van market intelligence zijn bedrijven beter in staat om pro-actief veranderingen te monitoren en inzichten te creëren om nieuwe business modellen te ontwikkelen.

Anderzijds zag hij dat er op dit gebied minder ondersteuning voor bedrijven aanwezig is mede ingegeven door herstructureringen tijdens de financiële crisis. Door de inschakeling van RK Intelligence is voor bedrijven winst te behalen in beter onderbouwen van beslissingen en daarmee het bewerkstelligen van hun doelstellingen.
(hover over foto voor contactgegevens)

ONZE SERVICES

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Workshops

  • Creativiteit workshop voor ontwikkelen visie op sector gedreven door technologie
  • Competitive Intelligence (CI) workshop voor het ontwikkelen van een CI programma
(eventueel met sectorale experts)

Market research / marktonderzoek

  • Marktbeschrijving (market map)
  • Bedrijfsprofiel (Company profile) 
  • Concurrentieonderzoek (bijv. bedrijfsanalyse)
  • Kwalitatief onderzoek (bijv. identificeren klantbehoefte of ontwikkelen visie door expert interviews)
  • Identificeren belangrijke trends & ontwikkelingen (impact analyse)
  • Nieuwsbrief
  • Contextanalyse en stakeholderanalyse tbv ISO 2015 certificering

ONZE MISSIE

Onze missie

RK Intelligence, in 2015 opgericht door Ruud Koopmans, ondersteunt bedrijven bij het vergroten van hun commerciële slagkracht en daarmee het beter realiseren van hun doelstellingen met behulp van market intelligence, zijnde het onderbouwen van wezenlijke bedrijfsbeslissingen met marktdata.

ONZE VISIE

Onze visie
Besluitvorming
Het management van bedrijven neemt regelmatig impactvolle beslissingen zonder toetsing van de onderliggende aannames aan marktdata. Door een gebrek aan tijd of beschikbaarheid van de benodigde marktdata wordt dit cruciale onderdeel overgeslagen en wordt de beslissing gebaseerd op ervaring uit het verleden. De kans is groot, dat hierdoor onvoldoende zicht is op (nieuwe) trends die de markt beïnvloeden, het marktpotentieel of concurrentiestrategieën. Dit kan een grote impact kunnen hebben op het al dan niet behalen van de gestelde doelen.

Van informatie naar intelligence
RK Intelligence begeleidt organisaties bij het definiëren van de cruciale informatiebehoefte (Key Intelligence TopicS). De informatie die noodzakelijk is voor besluitvorming is vaak (ten dele) al verspreid en ongestructureerd binnen de organisatie aanwezig. RK Intelligence draagt mede zorg voor de benodigde structuur voor de intern aanwezige of extern te vinden informatie. Zelfs in de moeilijke situaties weet RK Intelligence wegen te vinden voor het vinden van de benodigde informatie of manieren om deze te creëren.

NEEM CONTACT OP

We horen graag van u

RUUD.KOOPMANS@RK-INTELLIGENCE.NL
KvK: 63222159
BTW nr: NL158479440B01
ING: NL35INGB0006813155

Verdistraat 24
6661 AP, ELST
+31 6 430 56 304